Skip Navigation Linksdefault

Shin-ken Media producerar redaktionellt material på frilansbasis eller enligt avtal. Produktionen omfattar både egenproducerat material och översättningsarbeten främst inom svenska och engelska. De huvudsakliga områdena handlar om dator, IT och elektronik för hemmamarknaden.

Företagets verksamhetsområden inkluderar bland annat att medverka vid utvecklandet av produktioner främst inom print- och internetmedier. Tonvikten ligger på redaktionellt material som målgruppsanpassas för att bäst vända sig till sina respektive målgrupper.

 

<floskler>

Vi vill att våra tjänster skall förknippas med kvalitet och erbjuder både anpassade samt paketerade lösningar för att alltid sätta slutanvändaren i centrum. Vi har en kompetensplattform som vilar på en tvärvetenskaplig bas och kan erbjuda en rad spännande koncept inom design av nya lösningar för att optimera resursanvändningen och effektiviteten.

</floskler>